Privacy

PRIVACYHOE GAAN WIJ OM MET PRIVACY GEVOELIGE INFORMATIE?


Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Jouw privacy is voor Rijschool Schmitz van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. ​Je gegevens zijn veilig bij ons en we zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijschool Schmitz doen met jouw informatie.

Contactgegevens

Om je aan te melden voor een (proef)les en/of lespakket dien je bij ons een formulier in te vullen. Dit formulier maakt gebruik van jouw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden goed en beveiligd bewaard.

Jouw persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het reserveren van CBR-examens
Het aangaan van (les)overeenkomsten
Het versturen van e-mails
Het plaatsen van berichten op social media (zoals “gefeliciteerd je bent geslaagd!”)

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

NAW (naam, adres, woonplaats)
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen (zoals bijvoorbeeld het CBR). Rijschool Schmitz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij maken gebruik van Social Media. Indien je er bezwaar tegen hebt om daarop genoemd te worden, ontvangen we hier graag tijdig bericht van.

Bewaartermijn

Jouw persoonlijke gegevens worden tot maximaal 1 jaar na het afronden van je rijopleiding bewaard. Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata e.d. worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. De beveiliging is een doorgaand proces dat nauwkeurig wordt ge-update.

Cookies

Rijschool Schmitz maakt gebruikt van cookies. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan Social Media en Google Analytics. In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer jij ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan op de hoogte.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:

Uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we er mee doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Intrekken van toestemming
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Maak hiervoor een afspraak bij de rijschool via info@rijschoolschmitz.nl Bellen of whatsappen kan natuurlijk ook: 06 – 13718174

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Rijschool Schmitz
erwin@rijschoolschmitz.nl
Telefoonnummer 06 – 13718174